Fiscaal attest

 

Geeft de aankoop van een cadeau Oxfam Pakt Uit recht op een fiscaal attest ?

Ja. Omdat je Oxfam-Solidariteit helpt bij het bestrijden van armoede, zijn de aankopen bij Oxfam Pakt Uit fiscaal aftrekbaar, net zoals een gift.

Als je in totaal meer dan 40 euro per jaar aan Oxfam-Solidariteit schenkt, krijg je in de loop van de maand maart van het volgende jaar een fiscaal attest toegestuurd. Let op: Oxfam-Solidariteit moet het attest voor de gift sturen aan de persoon die online heeft gekocht.

In bepaalde Oxfam-winkels is een klein aantal cadeautjes te koop. Maar wie daar een cadeautje van Oxfam Pakt Uit koopt, heeft geen recht op een attest (omwille van problemen met het traceren van de gift en de koper. Je krijgt dus geen fiscaal attest voor cadeautjes die je in een winkel koopt, ook al heb je voor meer dan 40 euro gekocht. Koop dus via www.oxfampaktuit.be als je een attest wil ontvangen!

Als je al een schenker bent van Oxfam-Solidariteit, dan zal het bedrag van je aankoop toegevoegd worden aan je andere giften en zal je een fiscaal attest krijgen voor het totaal aan giften tussen 01/01 en 31/12 van hetzelfde jaar. De attesten worden automatisch verstuurd naar de schenkers in de loop van de maand maart van het volgende jaar.

 

Mijn bedrijf wil Oxfam steunen, komt het in aanmerking voor fiscale voordelen?

Ja, jouw bedrijf heeft recht op een fiscaal attest als het minstens 40 euro per kalenderjaar schenkt. Met dit attest kan het bedrijf een deel van de gift aftrekken van de nettowinst voor belastingen. De aftrek is begrensd tot maximum 5% van de totale nettowinst, met een absoluut maximaal van 500.000 euro. In de maand maart versturen wij automatisch een fiscaal attest voor het jaar volgend op de gift.